Kućni modul za uštedu gasa

Kucni modul ustede gasa

Tokom godina izgrađen je veći broj termoenergetskih objekata i instalacija od kojih ćemo nabrojati samo najznačajnije:

KOTLARNICE

 • Podzemno skladište gasa BANATSKI DVOR, izgradnja energetskog bloka 2,5 MW;
 • Klanica MATIJEVIĆ Novi Sad – Parna kotlarnica sa dovodnim čeličnim gasovodom;
 • Parna kotlarnica na mazut 10t,  investitor: ETERNA Kula;
 • Kotlarnica na mazut, OŠ PETRO KUZMJAK Ruski Krstur;
 • Kotlarnica na mazut – zamena kotla, OŠ VUK KARADŽIĆ, Crvenka;
 • Sanacija kotlova kapaciteta 2x1,2 MW pogonjenih na prirodni gas u kotlarnici za potrebe grejanja školi i sportske hale u Crvenki (okt. 2013);


GASNI CEVOVODI (Industrija, javne ustanove, objekti individualnog stanovanja)

 • NEXE GROUP ciglana u Sremskim Karlovcima, čelični gasovod Ø219,6 mm;
 • Gasifikacija INDUSTRIJSKE ZONE u Kuli – distributivni gasovod sa merno-regulaciono odorizacijskom stanicom (MROS) kapaciteta Q=1250 m3/h; (2012 - 2013)
 • Sojaprotein Bečej polietilenski gasovod Ø90 mm;
 • Farma Kruščić, montaža sušara za duvan na TNG sa goronicima, rezervoarom, čeličnim gasovodom;
 • Bačka Palanka polietilenski i čelični gasovodi;
 • Gasna kotlarnica Učiteljski fakultet Sombor;
 • Gasifikacija gradske pekare u Somboru;
 • Gasna instalacija sa podnim grejanjem Rimokatolička crkva u Kuli;
 • Gasna instalacija sa grejanjem, Grčko-Katolička crkva u Kuli;
 • Gasna instalacija sa grejanjem Pravoslavna Crkva u Crvenki – parohijski dom;
 • Gasna instalacija sa grejanjem Adventističke Crkve;
 • ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA KULA - Gasifikacija kolektivne stambene zgrade;
 • Gasifikacija proizvodnog pogona MPE BALKAN doo Beograd (priključni gasovod, merno-regulaciona stanica Q=65 m3/h, unutrašnja gasna instalacija sa 11x50kW IC grejača i gasnim kondenzacionim kotlom (jul 2013)
 • Izgradnja priključnog gasovoda, merno-regulacione stanice i unutrašnje gasne instalacije za potrebe sušare zrnaste robe kapaciteta 4 t/h u Kuli (sept 2013)
 • Izgradnja gasne kotlarnice (kaskada kondenzacionih kotlova) sa priključnim gasovodom i merno-regulacionom stanicom kao i rekonstrukcijom dela sistema centralnog grejanja prostorija DOMA KULTURE i dogradnjom sistema podnog grejanja pozorišne bine u Crvenki (dec. 2013)
 • Izrada dvorišnog razvoda gasne instalacije za pogon kogeneratorskog postrojenja u mlekari „DANA“ u Vrbasu (feb. 2014)
 • Gasifikacija sušare zrnaste robe kapaciteta 4 t/h u Bajši (april 2014)

 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 • DOMENA Novi Sad - Kotlarnica na toplotne pumpe sa geotermalnim sondama, za potrebe grejanja i hladjenja upravne zgrade;
 • Izgradnja podnog grejanja sa toplotnom pumpom vazduh-voda za potrebe Adventističke Crkve u Sivcu;
 • Izgradnja sistema za pripremu tople potrošne sanitarne vode sa 12 solarnih panela za potrebe motela  „MANDIĆ MV“ Bačko Dobro Polje (Autoput E-75) (avg. 2013)
 • Izgradnja sistema za pripremu tople potrošne sanitarne vode solarnim panelima za potrebe manastira Grko-Katoličke crkve u Kuli (avg. 2013)
 • Supstitucija postojeće toplovodne kotlarnice 150 kW pogonjene na lako lož ulje za potrebe grejanja dečijeg vrtića PU „BAMBI-SUNČICA“ u Kuli sa toplotnom pumpom sistema voda-voda uz podršku gasnog kondenzacionog kotla (nov. 2013)
 • desetine toplotnih pumpi voda-voda, vazduh-voda individualnih stambenih objekata i objekata kolektivnog stanovanja


CEVOVODI VODE

 • Gradska vodovodna i hidrantska mreža u Kuli, dužina 15 km;
 • Razvod vodovodne instalacije za vojne objekte u Bačkoj Topoli;
 • Vodovodna instalacija za objekte kolektivnog stanovanja, Braće Ribnikara Novi Sad;
 • Razvod vodovoda i hidrantske mreže za preradu životinjskog otpada ŽIBEL Bačka Topola;


OSTALO

 • Izgradnja dimnjaka za potrebe kotlarnice MLEKARA SUBOTICA;
 • Izgradnja podnog grejanja sa gasnom instalacijom za poslovni objekat Upravna zgrada METEOR COMMERCE Sombor;
 • Izgradnja sistema zidnog i podnog grejanja sa unutrašnjom gasnom instalacijom za poslovni objekat u Kuli;
 • Projektovano i izgrađeno preko 1000 instalacija centralnog grejanja i unutrašnjih gasnih instalacija individualnih korisnika u Somboru, Kuli, Bečeju, Apatinu, Crvenki, Sivcu, Vrbasu, Bačkoj Topoli;
 • Izrada sistema za rashlađivanje vazduha za sušenje na proizvodnim linijama fabrike limenki BALL PACKING EUROPE, Zemun (jul-sept. 2013)
 • Unutrašnja gasna instalacija za gasnu kotlarnicu PNEUTECH u Vrbasu
 • Izrada sistema za ventilaciju i rashladu elektro ormara, INDAS Novi Sad (jan. 2014)
 • Izrada sistema radijatorskog grejanja, klimatizacije i ventilacije za potrebe muzeja u Subotici (jan. 2014)
 • Izgradnja parne podstanice za potrebe korisnika KOLUBARA-UNIVERZAL Lazarevac (april 2014)
 • Izgradnja sistema grejanja (radijatorsko i podno) sa gasnom kotlarnicom za proizvodni pogon fabrike nameštaja u Kuli (u toku)