Kućni modul za uštedu gasa

Kucni modul ustede gasa

Očekivano, želja svakog pojedinca ili preduzeća je da im generator toplote – izvor energije za kuću, preduzeće ili objekat javne delatnosti (gasni kotao, toplotna pumpa, solarni paneli, gasne peći, itd) pravilno funkcioniše sa što je moguće dužim vekom trajanja i što manjim troškovima. Svakako,da biste postigli ovaj cilj, neophodno je da angažujete ovlašćenog montažera i servisera za Vaš generator toplote koji poseduje stručno znanje i neophodne rezervne delove.

Redovnim pregledima, održavanjem i servisom Vašeg generatora toplote postižete sledeće:

  • Pravilno funkcionisanje generatora toplote
  • Veća bezbednost i sigurnost rada generatora toplote po Vas i okolinu
  • Produžuje se radni vek generatora toplote
  • Finansijska ušteda jer se smanjuju troškovi servisa
  • Finansijska ušteda kroz smanjenu potrošnju energenta po jedinici dobijene količine toplotne energije
  • Ekološka odgovornost – trošite manje energenata a emitujetei manje štetnih materija u životnu sredinu što je bolje i lepše sutra svima nama i našim pokolenjima
  • Društvena odgovornost – jer poštujete Zakone Republike Srbije npr.


Član 54. Zakona o efikasnom korišćenju energije ("Službeniglasnik RS", br. 25/2013)

Vlasnici kotlova, kao i zakupci ili korisnici kotlova podrugom pravnom osnovu, odnosno drugih ložišta toplotne snage veće od 20 kW dužni su da obezbede sprovođenje redovne kontrole procesa sagorevanja u tim kotlovima, odnosno ložištima u cilju utvrđivanja stepena korisnosti kotla, odnosno drugih ložišta, kao i da preduzimaju mere saciljem dostizanja vrednosti propisanih veličina stanja procesa sagorevanja.

Vlasnici kotlova ili korisnici kotlova podrugom pravnom osnovu čiji kotlovi predstavljaju sastavni deo sistema za grejanje objekta odnosno dela objekta, dužni su da istovremeno sa kontrolom rada kotla sprovedu i kontrolu sistema za grejanje radi utvrđivanja finansijsko isplativih mera povećanja njegove efikasnosti.

Kontrolu rada kotla, odnosno ložišta iz st. 1. i 2. ovog člana obavljaju ovlašćena lica koja ispunjavaju uslove u pogledu kadrova i opreme za obavljanje kontrole.

Alfa-gas term d.o.o. poseduje stručna lica i ovlašćeni je montažer i serviser za gasne kotlove i druge generatore toplote proizvođača:

 

                  
         
   
         
   
         
   
         
    Certifikat BOSCH kondenz Dejan Novkovic
         
Certifikat BOSCH kondenz Pedja Zivkovic   Certifikat BOSCH konvenc Dejan Novkovic   Certifikat BOSCH konvenc Pedja Zivkovic