Kućni modul za uštedu gasa

Kucni modul ustede gasa

 

 1. Usluge unutrašnjeg snimanja (inspekcija) cevovoda sa kamerom ROTHENBERGER Rocam u boji i sa zapisom

          

 2. Usluge mašinskog narezivanja cevnih navoja do max. 4“ pomoću REMS Magnum 4000 L-T

 

 3. Uslužne intervencije na instalacijama zapunjenih vodom bez potrebe pražnjenja sistema postupkom zamrzavanja (do 2“) pomoću REMS Frigo 2

 

 4. Punjenje, ispiranje i ventilacija u jednom zahvatu (solarni sistemi, podna grejanja, radijatorska grejanja,...) pomoću opreme REMS Solar-Push L80

 

 5. Usluge ispitivanja instalacija i posuda vodom sa ispitnim pritiskom do 50 bar pomoću opreme REMS E-Push2

 

 6. Usluge mašinskog iskopa zemlje bagerom do 2,5m dubine i zatrpavanje

 

 7. Usluge mašinskog sečenja betona i asfalta (max. 17 cm)

 

 8. Usluge zapunjavanja sistema grejanja/hlađenja hemijski omekšalom vodom pomoću mobilnog digitalnog omekšivača

 

 9. Usluge ispitivanja izduvnih gasova iz kotlova i peći pomoću gasnog analizatora Testo