Kućni modul za uštedu gasa

Kucni modul ustede gasa

Potpisan je Ugovor sa ustanovom Dom za ometene u razvoju "Otthon" za izgradnju Solarnog sistema za pripremu sanitarne potrošne vode.