Kućni modul za uštedu gasa

Kucni modul ustede gasa

U postojećoj kotlarnici za grejanje dečijeg vrtića “BAMBI” sa toplovodnim kotlom na lako lož ulje max. kapaciteta 150 kW urađena je supstitucija grejanja sa toplotnom pumpom “Vaillant” nom. kapaciteta 46 kW sistem voda/voda  sa pratećim akumulatorom toplote, bušenjem eksploatacionog i upojnih bunara, a za ekstremno hladne i dugotrajne periode zimskih dana, za podršku toplotnoj pumpi ugradjen je gasni  kondenzacioni kotao “Vaillant” nom. kapaciteta 46 kW sa izgradnjom unutrašnje gasne instalacije.

Ostvareni benefiti:

- konstantne temperature polazne vode pa je grejanje kvalitetnije,
- račun za nabavku energenata za grejanje sada je 4,75 puta manji od iznosa na računu pre ugradnje toplotne pumpe što je ušteda od cca. 3000 EUR na mesečnom nivou
- ekološki benefit jer nema više emisije štetnih materija sagorevanjem lož ulja

Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna pumpa
Deciji vrtic PU BAMBI Suncica - toplotna...
Grejanje na toplotne pumpe prilog RTV
Grejanje na toplotne pumpe prilog RTV
 
 
Powered by Phoca Gallery