Kućni modul za uštedu gasa

Kucni modul ustede gasa

Pređašnja toplovodna kotlarnica DOMA KULTURE u Crvenki pogonjena je sa kotlom kapaciteta 120 kW na lako lož ulje. Urađeni su sledeći radovi:
- kompletna rekonstrukcija stare kotlarnice u gasnu kotlarnicu sa 2 gasna kondenzaciona kotla “Vaillant” kapaciteta 2x65 kW koji rade u kaskadi,
- unutrašnja gasna instalacija,
- priključni gasovod sa merno-regulacionom stanicom,
- rekonstrukcija dela postojeće instalacije centralnog grejanja u prostorijama doma kulture,
- ugradnja podnog grejanja u podu pozorišne bine doma kulture

Ostvareni benefiti:

- kvalitetnije i ekonomičnije grejanje vođeno automatikom,
- račun za nabavku energenata za grejanje sada je 2,2 puta manji od iznosa na računu pre rekonstrukcije kotlarnice što je ušteda na godišnjem nivou od 268.000 dinara
- ekološki benefit je daleko manja  emisija štetnih materija sagorevanjem gasa od lož ulja

Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
Dom kulture - CRVENKA
 
 
Powered by Phoca Gallery